HABERLER

HABERLER

Mecanica CNC Avrasya 2020 Pencere Fuarinda yeni nesil makinelerini sergiledi.

Fuar 2020Mecanica CNC 2020 Avrasya Fuar?nda Yeni Nesil Makinelerini Sergiledi

Mecanica CNC 2020 Avrasya Cam Pencere Kap? Fuar?'nda Mecanica CNC yeni nesil makinelerini sergiledi. Alüminyum makineleri üzerine uzman kurulu? Mecanica CNC yine mü?terilerinin üretimlerini h?zland?ran makineleriyle göz doldurdu. Mecanica CNC sat?? müdürü Gökalp bey, fuar hakk?nda ?unlar? söyledi:

"Mecanica CNC mü?teri ve üretim aras?nda s?k???p kalm?? atölyelere yeni bir bak?? aç?s? sunmaktad?r. Yap?lmas? gereken i?leri daha ekonomik ?ekilde yapabilmeye olanak sa?layan makinelerle, alüminyum camias?n?n üretimini kolay hale getirmektedir. Bir alüminyum atölyesinin ya da alüminyum ekstrüzyon tesisinin üretirken kazanmas? gerekmektedir. Bu ba?lamda fuarda sergilemi? oldu?umuz makineler, hem üretirken kazand?ran, hemde maliyeti a?a?? çeken yap?dad?r. "

Kendisine a?a??daki sorular? yönelttik:

Mecanica CNC Makine'nin faaliyet alan? nedir?

"Mecanica CNC'nin faaliyet alan?, alüminyum profili kullanan ve katma de?erli ürün yapan firmalar?n, üretimlerini kolayla?t?racak makinelerdir. Özellikle alüminyum profili endüstriyel sahada kullan firmalar, üretim h?z? ve kalitesi bab?nda, Mecanica CNC 'yi tercih etmektedirler. Bildi?iniz üzere alüminyum profil her türlü sektörde kullan?lmaktad?r. Ayd?nlatma, savunma, otomotiv, beyaz e?yalar vb. sektörlerde ürünlerimiz oldukça fazla kullan?lmaktad?r.

Mecanica CNC Makine hangi makineleri sunmaktad?r?

" Mecanica CNC bahsetti?imiz üzere alüminyum profilin i?lenmesi,kesilmesi ve bükülmesi ile ilgili makineler sunmaktad?r. Bu makineler;

Otomotiv Sektörüne yönelik Bumper Profili Üretim Hatlar?,

Solar Panel Alüminyum Çerçeve Üretim Hatlar?,

Alüminyum Profil Çift Kafa Kesim Makineleri,

Alüminyum Panel Sistem Kö?e Presi,

Alüminyum Yatay Kay?t Al??t?rma Makineleri,

V-Kesme Makineleri,

Hassas Otomotiv Parçalar? Kesme Makineleri,

Alüminyum Çerçeve Koruyucu Naylon Sarma Makineleri,

Panel Sistem Koruyucu Naylon Sarma Makineleri

Alüminyum Del-Kes, Sür-Kes, Del-??le Kes Makineleri,

Mü?teriye özel üretimini h?zland?ran otomasyon projeleri,"

 

 

 

B?ZE ULA?IN

B?ZE ULA?IN

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakk?nda daha detayl? bilgi almak ve tekliflerinizi iletmek için bizimle ileti?ime geçin